MASHT

Inovacioni
Departamenti i Inovacionit

 

Kontakti

Yllza Memeti

Ud, Udhëheqëse në divizionin për Inovacion dhe transfer të dijës dhe teknologjisë

Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Republika e Kosovës

Tel: +383 38 211 867

E-mail: yllza.memeti@rks-gov.net

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: