MASHT

THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN,
NIVELI II DHE NIVELI III

27 Shkurt, 2023

Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore të Përbashkëta për Diasporën shpall thirrjen për aplikim në konkursin e teksteve mësimore për mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë, “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli II, dhe “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli III.

Last modified: 28 Shkurt, 2023

Comments are closed.