MASHT

MINISTARKA NAGAVCI PODELIO DIPLOME ASISTENTIMA ZA UČENIKE SA POSEBNIM POTREBAMA
MINISTARKA NAGAVCI PODELIO DIPLOME ASISTENTIMA ZA UČENIKE SA POSEBNIM POTREBAMA
MINISTARKA NAGAVCI OTKRILA RADNJE KOJE SE PREDUZIMAJU U SPROVOĐENJU POLITIKE REFORME OBRAZOVANJA
MINISTARKA NAGAVCI OTKRILA RADNJE KOJE SE PREDUZIMAJU U SPROVOĐENJU POLITIKE REFORME OBRAZOVANJA
NAGAVCI: UČEŠĆE DEVOJČICA U IKT NA UNIVERZITETU U PRIŠTINI JE PREMAŠIO NIVO EVROPSKE UNIJE
NAGAVCI: UČEŠĆE DEVOJČICA U IKT NA UNIVERZITETU U PRIŠTINI JE PREMAŠIO NIVO EVROPSKE UNIJE
e-mesimi

E-UČENJE

bashkepunimi nderkombetar

MEĐUNARODNA SARADNJA

Ucenicima

Obrazovanje za karijeru

Materijali za učenike

Obrazovni Resursi

SMIA

SMIAL

Platforme Moodle

Learn Together

POSLEDNJA AKTIVNOST DETETA

Dečja aktivnost je održana na Trgu Majke Tereze