MASHT

ZAMENIK MINISTRA KELMENDI UČESTVOVAO NA DODELI GRANTOVA TREĆEG POZIVA RCF-a
ZAMENIK MINISTRA KELMENDI UČESTVOVAO NA DODELI GRANTOVA TREĆEG POZIVA RCF-a
OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN DEVOJAKA U TEHNOLOGIJI
OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN DEVOJAKA U TEHNOLOGIJI
MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA NA JAVNOJ RASPRAVI NACRT ZAKONA O ŠKOLSKIM UDŽBENIKICIMA
MINISTARKA NAGAVCI UČESTVOVALA NA JAVNOJ RASPRAVI NACRT ZAKONA O ŠKOLSKIM UDŽBENIKICIMA
e-mesimi

E-UČENJE

bashkepunimi nderkombetar

MEĐUNARODNA SARADNJA

Ucenicima

Obrazovanje za karijeru

Materijali za učenike

Obrazovni Resursi

SMIA

SMIAL

Platforme Moodle

Learn Together

POSLEDNJA AKTIVNOST DETETA

Dečja aktivnost je održana na Trgu Majke Tereze