MASHT

Vlada daje saglasnost na imenovanje 3 nova člana DSK
Vlada daje saglasnost na imenovanje 3 nova člana DSK
POČELA JE SA RADOM MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „UTICAJ MEHANIZAMA OBEZBEĐENJE KVALITETA NA STVARANJE KVALITETNE KULTURE U VISOKOM OBRAZOVANJU“.
POČELA JE SA RADOM MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „UTICAJ MEHANIZAMA OBEZBEĐENJE KVALITETA NA STVARANJE KVALITETNE KULTURE U VISOKOM OBRAZOVANJU“.
LANSIRAN JE PAKET: TEMATSKI MODULI ZA ZAŠTITU DECE
LANSIRAN JE PAKET: TEMATSKI MODULI ZA ZAŠTITU DECE
e-mesimi

E-UČENJE

bashkepunimi nderkombetar

MEĐUNARODNA SARADNJA

Ucenicima

Obrazovanje za karijeru

Materijali za učenike

Obrazovni Resursi

SMIA

SMIAL

Platforme Moodle

Learn Together

POSLEDNJA AKTIVNOST DETETA

Dečja aktivnost je održana na Trgu Majke Tereze