MASHT

Odsek za inkluzivno obrazovanje
Odsek za inkluzivno obrazovanje

Kontakt

Luljeta Kabashi

Službenik za obrazovanje za osobe sa posebnim potrebama

Zamenik načelnika Odeljenja za inkluzivno obrazovanje

luljeta.kabashi@rks-gov.net

038/212-170 20176