MASHT

Odsek za preduniverzitetsko obrazovanje

Odsek za rano i predškolsko obrazovanje
Opšteobrazovno odeljenje
Odeljenje za nastavni plan i program i podršku nastavnicima
Odsek za osiguranje kvaliteta, standarde, evaluaciju i licenciranje
Odsek za planiranje i standarde školske infrastrukture
Odsek za inkluzivno obrazovanje
Ljudska prava i rodna ravnopravnost

Comments are closed.