MASHT

Ministarstvo

Foto e Ministres

Arbërie Nagavci
Ministar prosvete, nauke, tehnologije i inovacija

Arberie Nagavci ima dugo iskustvo u oblasti obrazovanja. Gospođa. Nagavci je započela svoju profesionalnu karijeru kao nastavnica albanskog jezika i književnosti u lokalnoj školi u Đakovici (1995-2006). Za direktora iste škole imenovana je 2006. godine, na kojoj je funkciji bila do 2012. godine.

Od 2014. do 2017. gđa. Nagavci je bio direktor Opštinske uprave za obrazovanje u Prištini. Dve godine je bila i predavač 5. stepena, PEARSON program, za asistente dece u specijalnom obrazovanju.

Gospođa. Nagavci je sertifikovan kao trener i voditelj u raznim programima u zemlji i inostranstvu, uglavnom u oblasti obrazovanja, liderstva i obrazovnog liderstva, ljudskih/dečijih prava i interkulturalizacije. Među programima koje je pohađao su Leadership program u Vašingtonu i Pearson program za nastavnike, nivo 5 BTEC.

Od 2010. do 2017. gđa. Nagavci je radio kao konsultant, trener i savetnik za edukaciju u raznim programima u domaćim i međunarodnim institucijama kao što su: USAID, GIZ, Savet Evrope, KulturKontakt Austrija, MONT, KEC, itd.

Gospođa. Nagavci je bio glavni fasilitator za obrazovno rukovodstvo i školski menadžment u GIZ / CDBE, BEP / USAID. Takođe, savetnik za obrazovanje i glavni fasilitator u Programu osnovnog obrazovanja – Programu osnovnog obrazovanja BEP/USAID, kao i deo kreiranja politike i prakse za pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvenih i kulturnih promena, koje sprovodi Evropska fondacija za obuku (ETF).

Gospođa. Nagavci je bio član Nadzornog odbora projekta E-Obrazovanje Bit Kosova i član Savetodavnog tela na Pedagoškom fakultetu i član Savetodavnog tela Filološkog fakulteta u Prištini.

Pored profesionalnih obaveza, gđa. Nagavci je takođe doprineo kosovskoj politici kao poslanik u kosovskoj skupštini u 6. i 7. parlamentu, predstavljajući Pokret Samoopredeljenje. U 6. sazivu gđa.

Nagavci je bio član Odbora za obrazovanje i član Odbora za budžet i finansije. 2020. gđa. Nagavci je predložen i izglasan za prvog zamenika predsednika Skupštine Kosova. Gospođa. Nagavci je predvodio i delegaciju Kosova u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i delegaciju Kosova u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Gospođa Nagavci ima dve dipl. diplomirao na Univerzitetu u Prištini, albanski jezik i književnost i pravo, kao i magistrirao međunarodno pravo na istom univerzitetu. Ona je koautor serije knjiga „Naše letnje avanture – čarobni odmori“, a takođe je recenzirala modul „Efikasna školska administracija i rukovođenje sastancima, izgradnja kapaciteta u obrazovnom liderstvu.

Gospođa. Arberi Nagavci dobro poznaje engleski i srpski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

Comments are closed.