MASHT

Odsek za rano i predškolsko obrazovanje
Odsek za rano i predškolsko obrazovanje

Kontakt

Laberi Luzha

Rukovodilac odeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Vd načelnika Odeljenja za rano i predškolsko vaspitanje i obrazovanje

laberi.luzha@rks-gov.net

038/211-199 20064