MASHT

Institucije

Univerzitet Hasan Priština – Priština
Univerzitet Ukšin Hoti – Prizren
Univerzitet Isa Boletin - Mitrovica
Univerzitet Fehmi Agani - Đakovica
Univerzitet Kadri Zeka – Gnjilane
Univerzitet Hadži Zeka - Peć
Univerzitet primenjenih nauka – Uroševac
Pedagoški zavod Kosova
Pedagoški zavod Priština
Pedagoški institut za istoriju Ali Hadri - Priština
Institut u Leposaviću
Kosovska agencija za akreditaciju

Comments are closed.