MASHT

Barometri i Reformave Evropiane vlerëson me 60 pikë performancën e Ministrisë së Arsimit gjatë vitit 2023
Barometri i Reformave Evropiane vlerëson me 60 pikë performancën e Ministrisë së Arsimit gjatë vitit 2023
U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË MASHTI DHE UP
U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË MASHTI DHE UP
MINISTRJA NAGAVCI VIZITOI UNIVERSITETIN “ISA BOLETINI” NË MITROVICË
MINISTRJA NAGAVCI VIZITOI UNIVERSITETIN “ISA BOLETINI” NË MITROVICË
e-mesimi

E-MËSIMI

Nxënësit

Edukimi në karrierë

Materiale për nxënës

Resurset Arsimore

Shkollat.org

SMIAL

Learn Together

AktivitetETET E fëmijëve

Është mbajtur aktiviteti i fëmijëve në sheshin nëna terezë