MASHT

NËNSHKRUHET MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MASHTI DHE FORUMIT KOSOVAR TË AFTËSISË SË KUFIZUAR
NËNSHKRUHET MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MASHTI DHE FORUMIT KOSOVAR TË AFTËSISË SË KUFIZUAR
ËSHTË PËRURUAR QENDRA E KARRIERËS NË PODUJEVË
ËSHTË PËRURUAR QENDRA E KARRIERËS NË PODUJEVË
CERTIFIKOHEN 35 ZYRTARË TË MASHTI PAS TRAJNIMIT PËR PROKURIM PUBLIK NGA AMBASADA E BRITANISË NË KOSOVË
CERTIFIKOHEN 35 ZYRTARË TË MASHTI PAS TRAJNIMIT PËR PROKURIM PUBLIK NGA AMBASADA E BRITANISË NË KOSOVË
e-mesimi

E-MËSIMI

Nxënësit

Edukimi në karrierë

Materiale për nxënës

Resurset Arsimore

SMIA

SMIAL

Platforma Moodle

Learn Together

Aktiviteti i fundit i fëmijëve

Është mbajtur aktiviteti i fëmijëve në sheshin nëna terezë