MASHT

FILLON GJYSMËVJETORI I DYTË I VITIT SHKOLLOR
FILLON GJYSMËVJETORI I DYTË I VITIT SHKOLLOR
U MBAJT KONFERENCA E PESTË E ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL DHE ARSIMIT PËR TË RRITUR
U MBAJT KONFERENCA E PESTË E ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL DHE ARSIMIT PËR TË RRITUR
PËRUROHET OBJEKTI I RI I SHKOLLËS NË UÇË TË ISTOGUT
PËRUROHET OBJEKTI I RI I SHKOLLËS NË UÇË TË ISTOGUT
e-mesimi

E-MËSIMI

Nxënësit

Edukimi në karrierë

Materiale për nxënës

Resurset Arsimore

SMIA

SMIAL

Platforma Moodle

Learn Together

Aktiviteti i fundit i fëmijëve

Është mbajtur aktiviteti i fëmijëve në sheshin nëna terezë