MASHT

Zëvëndësministrat

Dukagjin Pupovci
Zëvëndësminister
Tel: +383 38 213591
dukagjin.pupovci@rks-gov.net

Edona Maloku Bërdyna
Zëvëndësministre
Tel: +383 038 212037
edona.maloku.berdyna@rks-gov.net

Alba Hajdini
Asistente Administrative e Zëvëndësministrit Dukagjin Pupovci
Tel: +383 38 20020104
alba.hajdini@rks-gov.net

Gerta Ymeri
Asistente Administrative e Zëvëndësministres Edona Maloku Berdyna
Tel: +383 038 212037
gerta.ymeri@rks-gov.net

Gresë Latifaj
Asistente Administrative e Zëvëndësministrit Dukagjin Pupovci
Tel: +383 38 20020104
grese.latifaj@rks-gov.net

Comments are closed.