MASHT

Kabineti i Ministres

Bora Shpuza
Këshilltare e lartë dhe shefe e kabinetit
Tel: +383 038 213330
bora.shpuza@rks-gov.net

Valdrin Dervishaj
Këshilltar politik për çeshtje juridike
Tel: +383 038 212057
valdrin.dervishaj@rks-gov.net

Fatos Osmani
Këshilltar politik për Arsim parauniversitar
Tel: +383 038 211011
fatos.osmani@rks-gov.net

Dritë Slivova Polisi
Asistente Ekzekutive e Ministres
Tel: +383 038 211 694
drita.slivova@rks-gov.net

Elvis Karadolami
Këshilltar politik për Komunitete
Tel: +383 038 213 636
elvis.karadolami@rks-gov.net.

Arrita Gola
Këshilltare e Ministres
Tel: +383 38 038 213 612
arrita.gola@rks-gov.net

Laura Lutfiu Hoxha
Këshilltare e Ministres
Tel:+383 038 213 316
laura.lutfiu@rks-gov.net

Besarta Haskaj Balaj
Asistente administrative e Ministres
Tel: +383 038 213950
besarta.h.balaj@rks-gov.net

Edona Kutleshi Maliqaj
Këshilltare politike për media
Tel: +383 038 121 185
edona.maliqaj@rks-gov.net

Comments are closed.