MASHT

Kabineti i Ministres

Bora Shpuza
Këshilltare Politike dhe Shefe e Kabinetit të Ministres
Tel: 038 213330
bora.shpuza@rks-gov.net

Muhedin Nushi
Këshilltar i Lartë dhe Shef i Stafit
Tel: 038
muhedin.nushi@rks-gov.net

Fatos Osmani
Këshilltar politik për Arsim parauniversitar
Tel: 038 211011
fatos.osmani@rks-gov.net

Besarta Haskaj Balaj
Asistente e Lartë Ekzekutive
Tel: 038 213950
besarta.h.balaj@rks-gov.net

Elvis Karadolami
Këshilltar politik për Komunitete
Tel: 038 213 636
elvis.karadolami@rks-gov.net.

Arrita Gola
Këshilltare e Ministres
Tel: 038 213 612
arrita.gola@rks-gov.net

Drita Slivova Polisi
Asistente ekzekutive e Ministres
Tel: 038 213950
Drita.Slivova@rks-gov.net

Greta Guci
Asistente administrative e Ministres
Tel: 038 211 694
greta.guci@rks-gov.net

Donikë Kastrati
Këshilltare politike për ceshtje ligjore
Tel: 038 213 612
donike.kastrati@rks-gov.net

Edona Kutleshi Maliqaj
Këshilltare politike për media
Tel: 038 121 185
edona.maliqaj@rks-gov.net

Comments are closed.