MASHT

Departamenti i financave dhe shërbimeve të përgjithshme

Divizioni i buxhetit dhe financave
Divizioni i burimeve njerëzore
Divizioni i teknologjisë informative (TI) dhe shërbimeve logjistike

Comments are closed.