MASHT

Departamenti i arsimit profesional

Divizioni për infrastrukturën e shkollave dhe programet e AAP dhe për analiza të tregut të punës
Divizioni për standardet e AAP dhe sigurim të cilësisë
Divizioni për mësim tërëjetësor

Comments are closed.