MASHT

Divizioni i arsimit të pergjithshëm
Divizioni i arsimit të pergjithshëm

Kontakti

Avni Rexha

Udhëheqës i divizionit për arsim të përgjithshëm

avni.rexha@rks-gov.net

038/212-055 20087

 

Arian Mustafa

zv. Udhëheqës i divizionit për arsim të përgjithshëm

arian.mustafa@rks-gov.net

038/212-587 20549

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: