MASHT

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MES MASHT DHE UP ME QËLLIM TË ARRITJES SË EFEKTIT TË REFORMËS PËRMBAJTËSORE NË ARSIM

3 Mars, 2023

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka lidhur Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” / Fakultetin e Edukimit, e cila bazohet në nevojën e bashkëpunimit në fushën e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, drejtorëve të shkollave dhe profesionistëve të tjerë arsimor në Republikën e Kosovës.

Marrëveshja synon implementimin e aktiviteteve të përbashkëta në formën e kombinimit të zhvillimit profesional të personelit të institucioneve të arsimit parauniversitar dhe hulumtimit shkencor në fushat përkatëse për të modeluar zhvillimin më koherent dhe të bazuar në dëshmi dhe për të arritur efektin e reformës përmbajtjesore.

Nënshkruesit e Marrëveshjes, ministrja e Arsimit Arbërie Nagavci dhe rektori i UP-së Qerim Qerimi, kanë theksuar rëndësinë që ka kjo marrëveshje e cila synon definimin dhe identifikimin e projekteve të përbashkëta për aplikim në fonde të ndryshme të mekanizmave të Bashkimit Europian me qëllim të avancimit të aktiviteteve të zhvillimit profesional dhe hulumtimit brenda fushëveprimit të kësaj marrëveshjeje.

Ministrja Nagavci tha se pikat që përfshin kjo marrëveshje, janë të një rëndësie të veçantë për arsimin dhe hulumtimin shkencor, ndërsa theksoi gatishmërinë e saj dhe të MASHTI që me përkushtim të përmbushë përgjegjesitë dhe detyrat që ka marrë në këtë drejtim.

Last modified: 3 Mars, 2023

Comments are closed.