MASHT

Zyra e Sekretarit të përgjithshëm

Fadile Dyla
Sekretare e Përgjithshme
Tel:
fadile.dyla@rks-gov.net

Xheneta Bajrami Breznica
Zyrtare e lartë ekzekutive në zyrën e Sekretarit të Përgjithshem
Tel: +383 38 213 928
xheneta.bajrami@rks-gov.net

Fjona Hyseni
Zyrtare administrative në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
Tel: 038 211 737
fjona.hyseni@rks-gov.net

Comments are closed.