MASHT

Divizioni për komunikim publik

Detyrat dhe përgjegjësitë

Kontakti

Besa Bytyçi

Udhëheqse e Divizionit për Komunikim Publik

Email: besa.bytyci@rks-gov.net

Fix: 038/212-664 20178

 

Shpresa Kokollari Berisha

Zyrtare e Lartë për Komunikim Publik

Email: shpresa.kokollari@rks-gov.net

Fix. +383 38 212663

 

Arianit Krasniqi

Zyrtar për Ueb Faqe

Email: arianit.n.krasniqi@rks-gov.net

Fix. +383 38 213 065