MASHT

Divizioni për komunikim publik

Detyrat dhe përgjegjësitë

Kontakti

Shpresa Kokollari Berisha

U.D. Udhëheqse e DKP

Pikë kontakti për qasje në dokumente publike

Email: shpresa.kokollari@rks-gov.net

Fix. +383 38 212663

 

Arianit Krasniqi

Zyrtar për Ueb Faqe

Email: arianit.n.krasniqi@rks-gov.net

Fix. +383 38 213 065