MASHT

Divizioni i shkencës dhe teknologjisë
Divizioni i shkencës dhe teknologjisë

Kontakti

Fidan Kozhani

ud. Udhëheqës i divizionit për shkencë dhe teknologji

fidan.kozhani@rks-gov.net

038/212-584 20123

 

Ardiana Shabaj-Hyseni

Udhëheqëse e divizionit për teknologji

ardiana.shabaj@rks-gov.net

038/211-868 20024

 

Ilza Memeti

Zyrtare e lartë për inovacion dhe teknologji

ud. Udhëheqëse e divizionit për ITT

yllza.memeti@rks-gov.net

038/211-867 20025

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: