MASHT

Njoftim

5 Korrik, 2024

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) njofton se më 2 korrik të këtij viti, e ka dërguar në Drejtori Komunale të Arsimit katalogun e teksteve shkollore për klasat 1-9 për vitin shkollor 2024/2025, si dhe linqet e teksteve fituese të shtëpive botuese për mësimdhënësit.

Konform legjislacionit në fuqi, mësimdhënësit (aktivat profesionale) duhet t’i përzgjedhin tekstet me të cilat duan të punojnë gjatë vitit të ardhshëm shkollor vetëm nga katalogu i aprovuar nga MAShTI.

Presim nga mësimdhënësit që t’i vlerësojnë dhe përzgjedhin tekstet më të përshtatshme.

Last modified: 5 Korrik, 2024

Comments are closed.