MASHT

Konkurse

KonkurseKonkurse

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Rishpall  Konkurs

Për tekstet e lëndëve nacionale në gjuhë turke dhe boshnjake të cilat nuk kanë kaluar në procesin paraprak dhe...

16 Maj, 2024

Read More

KonkurseKonkurse

KONKURS-  (Për projekte të vogla shkencore)

                               ...

4 Prill, 2024

Read More