MASHT

Njoftim

16 Dhjetor, 2022

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit njofton studentët të cilat kanë aplikuar për mbështetje financiare në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (STEM) të arsimit të lartë në Kosovë, se afati i ankesave do të jetë 7 ditë pune, pra data e mbylljes së ankesave është më 22 dhjetor 2022.

Ankesat dorëzohen në arkivin e MAShTI-t, kati përdhesë, zyra nr. 4 dhe shqyrtohen nga komisioni për ankesa dhe parashtresa i MAShTI.

Last modified: 16 Dhjetor, 2022

Comments are closed.