MASHT

                                                        NJOFTIM

3 Maj, 2024

Njoftohen të gjitha OJQ-të e interesuara për aplikim se afati i thirrjes publike “Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare për financimin e projekteve të OJQ-ve që drejtojnë qendra mësimore që mbështesin nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe nxënës të tjerë, që kontribuojnë në arritjen arsimore”, zgjatet për 15 ditë.

Last modified: 3 Maj, 2024

Comments are closed.