MASHT

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Rishpall  Konkurs

16 Maj, 2024

Për tekstet e lëndëve nacionale në gjuhë turke dhe boshnjake të cilat nuk kanë kaluar në procesin paraprak dhe

Tekstet shkollore dhe materialet mësimore           për lëndën gjuhë shqipe për komunitetet joshqiptare

Last modified: 16 Maj, 2024

Comments are closed.