MASHT

MASHTI HAP THIRRJE PUBLIKE PËR NOMINIM TË ANËTARËVE TË KSHC-SË

19 Qershor, 2023

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka hapur thirrjen publike për nominim të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Të drejtën për të nominuar apo vetnominuar për anëtarë të KSHC-së e kanë të gjithë personat juridik të regjistruar në Kosovë dhe personat fizik, shtetas të Republikës së Kosovës.

Të nominuarit duhet t’i plotësojnë këto kushte: të jenë shtetas të Republikës së Kosovës, të kenë gradën e doktorit të shkencave me përvojë relevante akademike ose (10) vite përvojë në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, në rast se studimet i kanë kryer jashtë vendit, duhet të kenë vendimin për njohje ose dëshminë e aplikimit për njohje të diplomës nga Ministria e Arsimit e Republikës së Kosovës dhe të kenë njohuri të gjuhës angleze.

Sipas kësaj thirrje, kërkohen nominime për 4 fusha të caktuara:

1.Edukimi, shkencat humane dhe artet;

2.Shkencat shoqërore, biznesi dhe drejtësia;

3.Shkencat e natyrës, matematika, kompjuterika&Inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimi;

4. Shëndeti dhe mirëqenia, bujqësia dhe veterina.

Përparësi kanë kandidatët nga fushat: artet, drejtësia, shkencat e natyrës, matematika, kompjuterika & inxhinieria, prodhimtaria dhe ndërtimi, shëndeti dhe mirëqenia, bujqësia dhe veterina.

Fushat me përparësi janë fushat të pambuluara nga antarët aktual të KSHC-së.

Afati për nominime do të jetë deri më 26.06.2023 në ora 16:00.

Detajet e kësaj thirrje mund ti gjeni në këtë link: http://bitly.ws/IVbU

Last modified: 19 Qershor, 2023

Comments are closed.