MASHT

NJOFTIM

9 Tetor, 2023

Divizioni Për Njohje/Barasvlerë Dhe Informim Akademik-NARIC Kosova, njofton se, linku për aplikim për njohje të diplomave të fituara jashtë Republikës së Kosovës është funksional.

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë për njohjen e gradave universitare dhe shkollave të larta profesionale të huaja që u përkasin niveleve nga 5 deri në 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të lëshuara nga institucionet e huaja të Arsimit të Lartë. Në kualifikimet e niveleve 5 – 8 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve përfshihen shkolla të larta profesionale, bachelor, master dhe doktoratë.

Ju mund të aplikoni përmes këtij linku https://naric.rks-gov.net/.

Last modified: 9 Tetor, 2023

Comments are closed.