MASHT

FONDI I SFIDAVE PËR KOSOVËN KA HAPUR THIRRJEN E DYTË PËR SHPREHJE TË INTERESIT

5 Dhjetor, 2022

Me Thirrjen e dytë për shprehje të interesit, Fondi i Sfidave për Kosovën (KCF) fton që të aplikojnë konsorciumet e interesuara të instituteve të formimit profesional dhe sipërmarrjeve partnere, të përkushtuara për zbatimin e përbashkët të programeve të trajnimit bashkëpunues.

KCF është një instrument financimi i krijuar për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht të të rinjve. Ai rrit konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në Kosovë duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për projekte bashkëpunuese të përzgjedhura ose të trajnimit dual të zbatuara përmes partneriteteve ndërmjet instituteve të formimit profesional dhe sipërmarrjeve. Grantet alokohen përmes një sfide konkurruese kombëtare.

KCF është një iniciativë e Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) e financuar me 5.8 milionë Euro për grante nga Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ). Agjencia zbatuese e projektit është Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), e cila mbështetet nga një konsorcium ndërkombëtar konsulentësh për të zbatuar programin e përgjithshëm.

Thirrja e parë e KCF-së në vitin 2021, rezultoi me 4 projektet më të suksesshme të propozuara për financim, duke alokuar afërsisht 1.9 milionë euro.

Thirrja e dytë do të jetë e hapur deri më 27 janar 2023.

Linku:

https://masht.rks-gov.net/shpallja-e-thirrjes-se-dyte…/…

Last modified: 5 Dhjetor, 2022

Comments are closed.