MASHT

NËNSHKRUHET VENDIMI PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË VETËM TË PËRBASHKËT “ABETARE”

8 Korrik, 2022

Nënshkruhet vendimi për miratimin e tekstit të vetëm të përbashkët “Abetare”

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë, me propozim të Komisionit të Përbashkët Kosovë-Shqipëri kanë nënshkruar vendimin për miratimin e tekstit të vetëm të përbashkët “Abetare”.

Sipas këtij vendimi, teksti i vetëm i përbashkët “Abetare” duhet të përfshihet në katalogun e teksteve shkollore të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.

Për detaje vendimi më poshtë: https://masht.rks-gov.net/vendim-urdher-i-perbashket-per-miratimin-e-tekstit-te-vetem-te-perbashket-abetare/

Last modified: 8 Korrik, 2022

Comments are closed.