MASHT

Divizioni i buxhetit dhe financave
Divizioni i buxhetit dhe financave

Kontakti

Fehmi Zylfiu

Udhëheqës i divizionit për buxhet dhe financa

fehmi.zylfiu@rks-gov.net

038/213-128 20052

 

Kushtrim Kozmaqi

Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa

zv.Udhëheqës I divizionit për buxhet dhe financa

kushtrim.kozmaqi@rks-gov.net

038/211-391 20144

Nothing found here

Perhaps You will find something interesting from these lists...

Categories

All Blog Posts: