MASHT

Shkollave profesionale publike për herë të parë do t’iu mundësohet njohja nga Korniza Evropiane e Kualifikimeve

2 Shtator, 2016

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Arsim Bajrami, në një konferencë për media, ka bërë të ditur vendimin e tij për fillimin e procesit të validimit të kualifikimeve dhe akreditimit institucional të institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional (shkollave profesionale publike).

Për herë të parë, duke u bazuar në këtë vendim, do t’ju mundësohet shkollave publike profesionale që të njihen nga Korniza Evropiane e Kualifikimeve dhe kandidatëve që fitojnë këto diploma iu mundësohet mobilitet në tregun evropian.

Ministri Bajrami theksoi se faktin se arsimi profesional është shpallë si një prioritet kombëtar, i cili do të mund të sigurojë punësim dhe do të mund të plasojë nxënës në tregun e punës me kompetenca dhe shkathtësi.

“Ky vendim nënkupton që të gjitha shkollat profesionale, ku janë përfunduar standardet e profesionit, tani e tutje do të validohen dhe akreditohen. Është ky hap shumë i rëndësishëm, sepse të rinjtë tanë, nesër do të dalin në tregun evropian të punës me kualifikime të pranuara”, tha Ministri.

Ministri Bajrami theksoi se ky proces i rëndësishëm do të ketë tri rezultate pozitive. “E para: do të shtyjë shkollat profesionale për të shkuar drejt profileve për të cilat ka treg të punës; e dyta: do ta ngrisë dukshëm cilësinë dhe do të prodhojë specialistë me kompetenca dhe shkathtësi të standardizuara dhe evropiane; e treta: do të na krijojë një pasqyrë neve si Ministri sa i përket cilësisë dhe kjo është ajo që na duhet në përpjekjet tona për ngritjen e cilësisë”, tha ministri Bajrami dhe theksoi se ky hap do t’i gëzojë shumë edhe bizneset.

Ndërsa, drejtorja e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve, znj. Teuta Danuza foli për rëndësinë dhe peshën që ka në arsimin profesional vendimi për fillimin e validimit dhe akreditimit të shkollave profesionale publike. “Jemi të gatshëm që brenda afatit ligjor të përcaktuar me vendim, si dhe afateve tjera ligjore të përcaktuara nga kriteret dhe standardet e Kornizës të realizojmë dhe implementojmë procesin e validimit dhe akreditrimit të programeve”.
 
Ky proces do të fillojë me Qendrat e Kompetencës dhe shkollat ku janë përfunduar standardet e profesionit, për të vazhduar më pas me të gjitha shkollat tjera profesionale në Kosovë, në pajtim me mundësitë buxhetore dhe planifikimet kohore dhe sipas rekomandimeve të ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.