MASHT

Vendim për dhënien në shfrytëzim të katit të dytë të Bibliotekës Universitare Institutit të Historisë

21 Dhjetor, 2017

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi ka marrë vendim për dhënien në shfrytëzim të katit të dytë të Bibliotekës Universitare të Kosovës Institutit të Historisë.

Ky vendim është marrë duke pasur parasysh se Biblioteka Universitare nuk e ka zbatuar vendimin e Qeverisë nr. 08/29, të datës 31.07.2008 sipas destinimit të dhënies në shfrytëzim të objektit, por një pjesë të objektit e ka dhënë në shfrytëzim për administratën e Universitetit të Prishtinës, duke pasur parasysh nevojat e Institutit të Historisë për hapësira të domosdoshme për kryerjen e veprimtarisë së Institutit të Historisë. 

Last modified: 25 Gusht, 2022

Comments are closed.