MASHT

U promovua doracaku “Mësimdhënia e historisë sot”

9 Nëntor, 2011

“Mësimdhënia e historisë sot – qasjet dhe metodat”, është doracaku i autores Luisa Black, i cili u promovua sot në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

Doracaku është shkruar nga të arriturat gjatë seminareve të historisë, të mbajtura nga puna në projektin e përbashkët “Interkulturalizmi dhe Procesi i Bolonjës”, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë, i implementuar nga Këshilli i Evropës dhe i mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Nehat Mustafa, zëvendësministër i Arsimit, tha se MASHT-i fillimisht ka kaluar fazën emergjente të infrastrukturës shkollore, sepse dihet se në këtë drejtim Kosova ka qenë në gjendje të keqe pas luftës. Ndërsa, ai tha se vitet e fundit Ministria e Arsimit ka hyrë në fazën më domethënëse, atë të ngritjes së cilësisë dhe në këtë drejtim ai përmendi ngritjen e pagave të arsimtarëve dhe zhvillimin profesional të tyre.

“Me këtë doracak, ne konsiderojmë se po bëhemi pjesë e të gjitha proceseve të edukimit në Evropë”, tha zv/ministri Mustafa. Ai theksoi se deri vonë, mësimi i historisë në shkollat tona ka qenë memorizues, ndërsa tash dëshirojmë që të kemi një proces analitik të mësimit të historisë.

Zv/ministri i Arsimit, theksoi se në procesin e licencimit të mësimdhënësve, komponenta e parë është zhvillimi profesional i mësimdhënësve. “Kjo dëshmon për rëndësinë që po i japim zhvillimit profesional, sepse mësimdhënësve tanë për një kohë të gjatë iu ka munguar kjo, ndërsa tash kemi në dorë një material (doracakun) shumë të rëndësishëm, nga i cili do të organizojmë trajnime të veqanta për mësuesit e historisë”, tha ai.

Për rëndësinë e doracakut “Mësimdhënia e historisë sot – qasjet dhe metodat”, folën edhe Tim Cartwright, shef i Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Cristof Stock, shef i opracioneve të Komisionit Evropian në Kosovë, të cilët theksuan se ky është një udhëzues i mirë se si të mësohet historia, e cila në Evropë shpesh ka qenë e keqpërdorur.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.