MASHT

PUBLIKOHEN REZULTATET E VLERËSIMIT NDËRKOMBËTAR TIMSS

8 Dhjetor, 2020

08 Dhjetor 2020

Organizata ndërkombëtare për vlerësim IEA sot ka publikuar rezultatet e vlerësimit ndërkombëtar TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), në të cilin Kosova ka marrë pjesë për herë të parë me nxënësit e klasave të katërta.

Ky studim ndërkombëtar i cili organizohet nga viti 1995, matë arritjet e nxënësve në matematikë dhe shkencë çdo katër vjet duke administruar teste në një mostër nxënësish në klasën e katërt dhe të tetë. TIMSS 2019 është cikli i shtatë i këtij vlerësimi ku Kosova mori pjesë për herë të parëvetëm në vlerësimin e klasës së katërt me 4435 nxënës që kanë marrë pjesë në test nga gjithsej 219 klasat e përzgjedhura në 145 shkolla. Sipas rezultateve të publikuara, arritshmëria mesatare e nxënësve të Kosovës në matematikë është 444 pikë, ndërsa arritshmëria mesatare e nxënësve të Kosovës në shkencë është 413 pikë.Për dallim nga vlerësimi ndërkombëtar PISA ku Kosova në matematikë kishte arritur 366 pikë, në vlerësimin TIMSS është shënuar rezultat më i kënaqshëm me 444 pikë. Ndërsa në shkencë, në vlerësimin PISA, Kosova kishte 365 pikë, ndërsa në vlerësimin TIMSS ka 413 pikë. Po ashtu, edhe në rangimin e shteteve, në vlerësimin TIMSS, Kosova gjendet më lartë dhe nuk ka dallime të theksuara me disa nga vendet e rajonit si Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi. Bazuar në këto rezultate, MASh do ta hartojë edhe një raport më të detajuar, megjithatë, informatat e para, të publikuara sot, mund t’i gjeni në linkun:

https://masht.rks-gov.net/uploads/2020/12/timss-rezultatet.pdf

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.