MASHT

MAShT: Vendimi i ministrit Bajrami per shfuqizimin e vendimit te Keshillit Drejtues per shkarkimin e rektorit

22 Tetor, 2015

V E N D I M – SHFUQIZOHET Vendimi Nr. Prot: 2/378 , i datës 21.10.2015, i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për shkarkimin e Rektorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.


Shkarko Vendimin

Last modified: 31 Gusht, 2022

Comments are closed.