MASHT

KOMISIONI SHTETËROR I MATURËS KA MARRË VENDIM QË PROVIMI I MATURËS TË ORGANIZOHET ME DATËN 26 QERSHOR 2021

25 Maj, 2021

Me kërkesë të Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA), konkretisht shkollave, për shkak të afatit të shkurtër të paraqitjes së provimit për arsye se ka pasur lëvizje të kalendarit shkollor, është vendosur që Provimi i Maturës të shtyhet, pra të mbahet më 26 qershor 2021.

Si pasojë e pandemisë Covid-19, e cila ka reflektuar në shumë dimensione në ecurinë dhe mbarëvajtjen e procesit edukativo-arsimor në vitin shkollor 2020/2021, si dhe në reduktimin e përmbajtjes mësimore dhe mbajtjes së orëve mësimore me orar të shkurtuar edhe këtë vit sikurse vitin e kaluar, Provimi i Maturës do të mbahet brenda një dite.

Komisioni Shtetëror i Maturës dhe MAShTI mbeten të përkushtuar që Provimi Shtetëror i Maturës të realizohet konform kritereve dhe standardeve të përcaktuara me ligj.

MAShTI fton të gjitha institucionet përkatëse, drejtoritë komunale të arsimit, shkollat dhe të gjithë të përfshirët në këtë proces, që të jenë në nivel të detyrës dhe të ndërmerren të gjitha masat duke mundësuar një proces të drejtë, korrekt dhe të besueshëm.

Bazuar në rekomandimet e Komisionit, paraqitja e Provimit të Maturës do të bëhet nga data 7 deri më 15 qershor 2021.

Publikimi i rezultateve të Provimit të Maturës do të bëhet më datën 5 korrik.

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.