MASHT

FILLON JAVA KUNDËR BRAKTISJES SË SHKOLLIMIT

11 Nëntor, 2020

11 Nentor 2020

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) ka filluar sot Javën kundyor braktisjes syo shkollimit, e cila do të zgjasë deri më 20 nyontor 2020 dhe këtë vit, për shkak të pandemisë, kjo javë do të shënohet me aktivitete sensibilizuese mediale dhe vizita nyo shkolla, shoqyoruar me materiale promovuese.

MASh kërkon nga Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe nga secili punonjës në arsim, prindërit dhe gjithë komuniteti, që të adresojnë secilën sfidë që ndikon në mosvijimin e mësimit nga fëmijët tanë, në mënyrë që të ketë reagim të shpejtë institucional për të zgjidhur problemet.

Në këtë drejtim, vit pas viti, ka pasur ulje të shifrave të braktisjes së shkollimit, falë punës së përbashkët të MASh me DKA-të, shkollat dhe me partnerët si UNICEF, ECMI, OSBE, USHPAK, GIZ, etj.

Kjo javyo yoshtyo simbolike, por MASh punon nyo vazhdimyosi nyo ngritjen e kapaciteteve dhe pyorkushtimit institucional nyo realizimin e tyo drejtyos pyor arsim, pa dallim gjinie, etnie a gjendje tjetyor.

Java kundër braktisjes së shkollimit është ndyorlidhur me Pyorvjetorin e Konventyos pyor tyo drejtat e fyomijyos, meqyo java nyo esencyo e adreson tyo drejtyon pyor arsim.

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.