MASHT

FILLON JAVA KUNDËR BRAKTISJES SË SHKOLLIMIT

11 Nëntor, 2020

11 Nentor 2020

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) ka filluar sot Javën kundёr braktisjes sё shkollimit, e cila do të zgjasë deri më 20 nёntor 2020 dhe këtë vit, për shkak të pandemisë, kjo javë do të shënohet me aktivitete sensibilizuese mediale dhe vizita nё shkolla, shoqёruar me materiale promovuese.

MASh kërkon nga Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe nga secili punonjës në arsim, prindërit dhe gjithë komuniteti, që të adresojnë secilën sfidë që ndikon në mosvijimin e mësimit nga fëmijët tanë, në mënyrë që të ketë reagim të shpejtë institucional për të zgjidhur problemet.

Në këtë drejtim, vit pas viti, ka pasur ulje të shifrave të braktisjes së shkollimit, falë punës së përbashkët të MASh me DKA-të, shkollat dhe me partnerët si UNICEF, ECMI, OSBE, USHPAK, GIZ, etj.

Kjo javё ёshtё simbolike, por MASh punon nё vazhdimёsi nё ngritjen e kapaciteteve dhe pёrkushtimit institucional nё realizimin e tё drejtёs pёr arsim, pa dallim gjinie, etnie a gjendje tjetёr.

Java kundër braktisjes së shkollimit është ndёrlidhur me Pёrvjetorin e Konventёs pёr tё drejtat e fёmijёs, meqё java nё esencё e adreson tё drejtёn pёr arsim.

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.