MASHT

Drejtues të MAShT-it pritën në takim përfaqësues të Këshillit të Rinisë Evropiane

1 Mars, 2012

Drejtues të Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës janë pritur sot në takim nga këshilltarja e ministrit, Drita Kadriu. Takimi kishte për qëllim konstituimin e Komitetit për Arsim dhe Mbrojtjen e Interesave të Studentëve, i cili funksionon në kuadër të Këshillit.

Këshilltarja Drita Kadriu fillimisht ka vlerësuar lartë përfshirjen e të rinjve në nisma të tilla, të cilat kanë për qëllim ndërtimin e koncepteve integruese dhe stabilizmin e mëtejmë të Kosovës si shtet.

Këshilltarja Kadriu ka theksuar se njohuritë dhe shkathtësitë, të cilat i marrin të rinjtë përmes edukimit formal dhe jo formal, përkatësiht aktiviteteve siç është organizimi në strukturat e Këshillit të Rinisë Evropiane kërkon sakrificë.

“Edhe në Kosovë këto aktivitete kanë filluar të vlerësohen shumë dhe të çmohen për shkak se përveç njohurive të reja të cilat fitohen, përmes këtyre aktiviteteve të rinjë fuqizohen edhe në shkathëtsi të ndryshme, udheheqëse, menaxheriale etj., në ndërtimin e koncepteve hulumtuese që kërkohen në trendet e reja”, është shprehur këshilltarja Kadriu.

Presidenti i Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës, Avdullah Hasani, nga ana e tij, ka thënë se Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës, në kuadër të komuniteteve të tjera ka themeluar edhe Komitetin për Arsim dhe Mbrojtjen e Interesave të Studentëve, që do t’i bashkërendojë aktivitetet me Parlamentin Studentor, Organiztatat Studentore dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës është organ ndërkombëtarë që e ka degën e vet edhe në Kosovë. Është institucioni më i lartë përfaqësues i të rinjve të Kosovës në sferën ndërkombëtare.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.