MASHT

Konkurse

DokumenteKonkursePublikimetThirrje

THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN,
NIVELI II DHE NIVELI III

Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore të Përbashkëta për Diasporën shpall thirrjen...

27 Shkurt, 2023

Read More

KonkurseThirrje

Thirrje publike për nominim të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Agjencinë e Kosovës për Akreditim

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Republikës të Kosovës, njofton të gjithë se thirrja publike për...

3 Shkurt, 2023

Read More