MASHT

Konkurse

KonkurseKonkurse

KONKURS- Për ndarjen e bursave për studentët e nivelit master

Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/318...

26 Tetor, 2023

Read More

KonkurseKonkurse

KONKURS- Për e ndarjen e bursave për studentët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/434...

26 Tetor, 2023

Read More