MASHT

UA për parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension

19 Janar, 2018

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ 01/2018 Parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension.

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i parimeve dhe njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension.

Informata më të hollësishme rreth rregullimit të kësaj çështje, mund t’i gjeni në linkun: http://masht.rks-gov.net/uploads/2018/01/ua-nr-01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-recension.pdf

Last modified: 24 Gusht, 2022

Comments are closed.