MASHT

U lansua Projekti për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit në Kosovë

17 Qershor, 2016

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Arsim Bajrami, ka marrë pjesë sot në ceremoninë e lansimit të Projektit të Përmirësimit të Sistemit të Arsimit në Kosovë, i cili është projekt i financuar nga kredia e Bankës Botërore dhe synon të forcojë sistemet e zgjedhura që i kontribuojnë cilësisë, llogaridhënies, dhe përmirësimit të efikasitetit në arsim në Kosovë.

Ministri Bajrami, me këtë rast tha se, ky projekt madhor po vjen në kohën e duhur kur ne të gjithë jemi të përkushtuar për ngritjen e cilësisë në sistemin arsimor dhe ky projekt do të jetë një shtyerje përpara e kësaj kauze të Republikës së Kosovës. 

Ministri Bajrami përmendi disa segmente ku do të fokusohet projekti dhe që janë në përputhje me planet dhe stratetegjitë e MAShT. “Prioriteti kryesor te sistemi arsimor në Kosovë është ngritja e cilësisë në shumë dimensione që nga implementimi i plotë i kurrikulës së re e deri te trajnimet e vazhdueshme të mësimdhënësve dhe krijimi i një sistemi shtetëror të vlerësimit të performancës”, tha ministri, ndërsa theksoi se ky projekt do të fokusohet në mënyrë të veqantë te ndërtimi i standardeve dhe politikave të licencimit të mësimdhënësve.

Një sistem cilësor arsimor, theksoi ministri Bajrami, do të ketë sukses nëse kemi mësimdhënës kompetent, të përgjegjshëm, të përkushtuar dhe të përgatitur për sfidat që ka shekulli 21, sfidat që ka teknologjia e informacionit dhe sfidat që ka krijimi i një gjenerate me kompetenca dhe shkathtësi.

Ministri Bajrami u shpreh i lumtur që Banka Botërore ka futur në këtë projekt si komponent edhe mbështetjen për modernizimin e arsimit të lartë në kohën kur po fillojnë reforma të rëndësishme për ngritjen e performancës në këtë nivel të arsimit.

Ndërsa, z. Cristian Aedo dhe Marco Mantovanelli nga Banka Botërore u shprehën të kënaqur që ky institucion bankar po vazhdon bashkëpunimin me MAShT në mbështetje të sektorit të arsimit për të ofruar një arsim cilësor dhe si rezultat i kësaj edhe një ekonomi të zhvilluar për një vend që ka popullsinë më të re në Evropë. 

Impelmentimi i projektit do të zgjasë 3 vjet dhe përmbanë këto komponenta: 1. Përmirësimi i planifikimit strategjik, menaxhimit financiar, monitorimit dhe vendimmarrjes në sektorin e arsimit; 2. Forcimi i kapaciteteve menaxhuese dhe i llogaridhënies për përmirësimin e cilësisë në arsim parauniversitar dhe arsim të lartë; 3. Mbështetje për zbatim dhe komunikim. 

Gjatë ditës është mbajtur edhe një punëtori për objektivat dhe planin e veprimit të projektit, me qëllim që të nisen aktivitetet e projektit, ku palët e interesuara kanë diskutuar për implementimin e tij.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.