Ministar

 

Prof. Dr. Ramë Likaj,

Rođen 24. marta 1971. godine u Dečane.

Osnovnu školu i srednje obrazovanje je završio u  Dečane sa odličnim uspehom, dok je univerzitetske studije, magistraturu i doktorat završio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Prištini "Hasan Priština". Za istaknuti uspeh tokom studiranja, dobio je stipendiju "Istaknuti student". Oženjen je i ima dvoje dece.

Na Univerzitet u Prištini radi već 26 godina na Odseku za Megatronike Mehanički inženjering. Objavio je desetak naučnih radova i kao autor i ko-autor univerzitetskih radova i skripta, kao i desetine istraživanja i izveštaja u oblasti obrazovanja.

Tokom akademske karijere završio je nekoliko specijalizacija u profesionalnim i nastavnim oblastima u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Engleskoj, Sloveniji, itd., učestvovao je predstavljao Kosovo na mnogim međunarodnim konferencijama.

Od 1999. godine radio je međunarodnim projektima vezanim za obrazovnu oblast i profesionalno osposobljavanje za organizacije kao što su: Evropske komisije Evropian, European Training Foundation, GIZ, LuxDevelopment, KfW, WUS Austria, Kulturkontakt, DVV International, itd.

U svojoj karijeri je bio:

 • Predsednik borda Univerziteta "Haxhi Zeka" u Peći, 2015/2016,
 • Predsednik saveta za profesionalno obrazovanje i ospoljavanje, 2015
 • Koordinator Republike Kosova za vrednovanje PISA 2016.
 • Koordinator Kosova za proces Torino, 205-20126
 • Koordinator MONT-a za procenu Strateškog plana za obrazovanje 2011-2016 deo za POO
 • Koordinator MONT-a za razvoj Strateškog plana za obrazovanje 2017-2021, deo za POO
 • Član senata Univerziteta "Hasan Priština "u Prištini.
 • Član mreže jugoistočne Evrope za obuku nastavnika i trenera profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, od 2003 godine Torino, Italija.
 • Članica radne grupe za izradu Razvojnog plana Vlade 2017.-2021., IV Stub, Ljudski resursi.
 • Član Saveta za profesionalno obrazovanje i ospoljavanje u dva mandata, MONT 2008 i 2006-2017.
 • Član i predsedavajući stručnih panela za Validaciju kvalifikacija i akreditacije institucija, proveru profesionalnih standarda za Nacionalni autoritet za kvalifikacije 2013-2020.

 

Volonterski rad;

Savetnik Ministra obrazovanja nauke i tehnologije 2015-2017.

Savetnik za obrazovanje Premijeru Kosova 2018-2019