Ministri Bytyqi učestvovao je na diskusiji za okruglim stolom "Kvalitativna priprema nastavnika na Kosovu”

20 June 2018

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqiri Bytyqi, učestvovao je na okruglom stolu "Kvalitativna priprema nastavnika na Kosovu", koja je imao za cilj diskusiju o programima pripreme nastavnika na Kosovu, potrebama i zahtevima za nastavnike različitih profila i prirode pripremanja ovih nastavnika.

Ministar Bytyqi je tom prilikom naglasio, da je kvalitativna priprema nastavnika na Kosovu najvažnija tema za koju se treba raspravljati i da se radi, sa osnovnim ciljem modernog obrazovanja prema najvišim standardima.

“ Kvalitativna priprema nastavnika je sveta misija, jer budućnost naše dece zavisi upravo od ovih mladih ljudi, koji obučava Eduaktivni fakultet. Preuzećemo neku vrstu obaveze da pripremimo našu omladinu sa neophodnim veštinama i kvalitetnim obrazovanjem za koje traži vreme i prema evropskim standardima ", rekao je ministar Bytyqi.

Ministar Bytyqi zatražio je blisku saradnju između Ministarstva obrazovanja, Edukativnog fakulteta i međunarodnih partnera, tako da se glavne investicije usmere na oblast obrazovanja, sa prioritetom za preduniverzitetsko obrazovanje.

“ Bliska saradnja i zajednička posvećenost će prevazići sve izazove, i obrazovni sistem na Kosovu će jednom zauvek dobiće pravi smer i u narednih pet godina više nećemo razgovarati o niskom nivou kvaliteta, već za korist novih nastavnih metoda i tehnika, njihovog sticanja i primene u našim školama ", rekao je ministar.

Ministar Bytyqi je naglasio da je GIZ kao organizacja koja najviše podržava različite aktivnosti u oblasti obrazovanja, je jedan od naših partnera na našem putu ka izazovima sa kojima se suočava obrazovni sistem na Kosovu.

Okrugli stol je organizovao Edukativni fakultet Univerziteta u Prištini, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.