MASHT

Rreth 250 maturant të gjimnazit të Deçanit ritestohen në provimin e maturës

18 Qershor, 2011

Vendimi për ritestimin këtyre maturantëve është marrë nga Komisioni Qendrorë Shtetëror i Maturës, pas konstatimit të parregullësive që kanë ndodhur në afatin e parë me 4 qershor. Për këtë test është përgaditur pyetësori i ri.
Testi ka filluar në kohën e planifikuar ndërsa rezultatet pritet të shpallen më së largu të martën – 21 qershor 2011.

Last modified: 29 Gusht, 2022

Comments are closed.