MASHT

Prezantohet Raporti për rishikimin e kurrikulumit dhe materialeve mësimore në gjuhën serbe

30 Shtator, 2010

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Enver Hoxhaj, Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, Pieter Feith dhe Kryetari i Komisionit të pavarur për rishikimin e kurrikulumit dhe materialeve mësimore në gjuhën serbe Radivoje Xhurin Mançiq, kanë mbajtur sot një konferencë të përbashkët për media, ku kanë prezantuar raportin e Komisionit të Pavarur për Rishikimin e Kurrikulumit dhe materialeve mësimore në gjuhën serbe.

Ministri Enver Hoxhaj, e vlerësoi këtë si një ditë të veçantë “për sistemin tonë arsimor, për Republikën e Kosovës, për shtetin qytetar të Kosovës, por mbi të gjitha është një ditë shumë e veçantë në implementimin e Planit të Ahtisarit dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës”.

“Ne sot fillojmë fazën më të rëndësishme të implementimit të Planit të Ahtisarit, Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e cila fazë do të duhej të përfundonte me krijimin e një sistemi të përbashkët arsimor dhe tejkalimin e fragmentarizmit, të cilin e kemi aktualisht në sistemin tonë arsimor”, tha ai.

Ministri Hoxhaj, foli më pas për punën e Komisionit, që nga themelimi i tij në prill të vitit 2009 dhe këtu, ai përmendi mbështetjen e fuqishme të z. Feith dhe të ICO-së.

Komisioni përbëhet nga 3 anëtarë që janë përfaqësues nga vendet e rezervuara në Parlamentin Kosovës nga komuniteti serb, 1 anëtar nga ICO-ja dhe 3 anëtarë që vijnë nga MASHT-i.

Përmes punës së tij nga prilli i vitit 2009 deri në qershor të vitit 2010, ky komision ka hartuar një raport të detajuar, i cili nënkupton rishikimin e të gjitha programeve mësimore për shkollat në gjuhën serbe dhe rishikimin e të gjitha teksteve shkollore që përdoren në këto shkolla në Kosovë.

Ministri Hoxhaj theksoi se raporti, i cili është miratuar nga të gjithë anëtarët me pajtim të plotë, sugjeron që për vitin 2010/2011 për tekstet shkollore, mjetet mësimore dhe librat që përdoren në shkollat në gjuhën serbe në Kosovë, MASHT-i do të duhet të hartojë materiale të tjera shtesë për lëndët që kanë të bëjnë me edukatën qytetare, duke ofruar një material i cili shpjegon sistemin politik dhe Kushtetutën e Kosovës. Po ashtu, ai përmendi edhe çështje tjetër të dalë nga raporti se MASHT-i duhet t’iu ofrojë shkollave në gjuhën serbe harta të Republikës së Kosovës, sikur që parashihet që të ketë disa ndryshime në programin e gjuhës dhe të letërsisë serbe, ndërsa në lëndën e muzikës të ofrohet himni i Republikës së Kosovës.

Grupi i dytë të çështjeve që e ngritë raporti ka të bëj me hartimin e programeve mësimore. Ne si MASHT kemi filluar reformën e kurrikulumit, e cila ka përfunduar me fazën e parë të hartimit të Kornizës së Kurrikulumit dhe në bazë të saj parashihet që për të gjitha shkollat në gjuhën serbe në Kosovë, të ketë programet mësimore nga klasa e parë deri në klasën e dymbëdhjetë, të cilat programe do të harmonizohen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Ndërsa, Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, Piter Feith theksoi se ky raport paraqet një hap pozitiv dhe praktik që çdo fëmijë të realizojë të drejtën e tij për t’u shkolluar në gjuhën e vet.

“Obligimet që rrjedhin nga Kushtetuta dhe nga Propozimi Gjithëpërfshirës për Statusin kërkojnë që të hartohet një kurrikulum i plotë në gjuhën serbe në Kosovë. Deri sa të bëhet kjo, mund të autorizohet përdorimi në Kosovë i kurrikulumit dhe materialeve mësimore të Republikës së Serbisë. Unë e përgëzoj Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Komisionin e Pavarur për punën e tyre të përkushtuar dhe gjithëpërfshirëse në shqyrtimin e tërë kurrikulimit dhe të gjitha teksteve shkollore në gjuhën serbe në Kosovë. Unë besoj se komuniteti serb në Kosovë do të përfitojë nga rekomandimet e Komisionit të Pavarur duke mbështetur një sistem arsimor gjithëpërfshirës. Këto rekomandime janë edhe një pikënisje e mirë për procesin e hartimit të një Kurrikulumi të ri Kosovar në gjuhën serbe si pjesë e Kornizës së Përgjithshme të Kurrikulumit Kosovar për të gjitha komunitetet.

Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar e siguroi ministrinë se do të ketë mbështetjen e vazhdueshme të ICO-së në zbatimin e këtyre rekomandimeve.

Kryetari i Komisionit të pavarur për rishikimin e kurrikulumit dhe materialeve mësimore në gjuhën serbe Radivoje Xhurin Mançiq, tha se Komisioni ka qenë i autorizuar që të ofrojë zgjidhje për tekstet që përdoren në shkollat serbe në Kosovë nga lëndët teknike, gjuha dhe letërsia serbe, muzika dhe arti, historia dhe gjeografia.

Ndër të tjera, ai theksoi se çështjet më problematike kanë të bëjnë me tekstet e historisë, ku zakonisht nuk flitet fare për historinë e popullit shqiptar. “Këto tekste janë plot me tema që i paraqesin serbët dhe shqiptarët si ekzekutues dhe viktimë. Ky komision nuk e mbështetë këtë, prandaj këto tekste duhet të tejkalohen derisa të bëhen tekstet e reja për historinë e përgjithshme, ku të gjitha bashkësitë në Kosovë të jenë të përfaqësuara në frymën e paqes, tolerancës dhe bashkëjetesës në të ardhmen evropiane”.

Last modified: 26 Gusht, 2022

Comments are closed.