MASHT

NJOFTIM PËR ZGJATJE TË AFATIT PËR APLIKIM NË STEM

20 Shtator, 2021

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit zgjatë afatin e aplikimit të Thirrjes për mbështetje financiare të studenteve vajza/gra në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë, të datës 16 gusht 2021. Afati i aplikimit do të vazhdojë deri më 20 tetor 2021 në orën 16:00. Gjeni më poshtë linkun e thirrjes si dhe detajet tjera në lidhje me aplikimin. https://masht.rks-gov.net/uploads/2021/08/thirrja-me-nr-01b-1561-per-mbeshtetjen-financiare.pdf

Last modified: 7 Qershor, 2022

Comments are closed.