MASHT

NJOFTIM

14 Prill, 2020

14 Prill 2020

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit njofton shtëpitë botuese të cilat kanë aplikuar në konkursin e MAShTI-t për dorëzimin e dorëshkrimeve për tekste shkollore, se afati për dorëzimin e tyre është data 17 prill 2020.

Duke marrë parasysh vendimin e fundit të institucioneve të Kosovës për kufizimin e lëvizjes me qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID – 19, MAShTI njofton shtëpitë botuese se do t’i asistojë ato në marrjen e lejeve njëditore të qarkullimit me qëllim që ta bëjë të mundur pranim-dorëzimin zyrtar të dorëshkrimeve në përputhje me konditat e konkursit.   Me këtë rast, MAShTI kërkon nga shtëpitë botuese që t’i dërgojnë në MAShTI emrat e personave të autorizuar (1 deri në 3 persona për secilën shtëpi botuese) në mënyrë Ministria të kërkojë leje qarkullimi një ditore për këta persona nga MPBAP.        

Last modified: 8 Qershor, 2022

Comments are closed.