MASHT

MINISTRI BYTYQI ORGANIZOI TRYEZËN E RRUMBULLAKËT PËR ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË

18 Tetor, 2018

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka organizuar Tryezën e rrumbullakët për arsimin e lartë në Kosovë, e cila është ndihmuar nga USAID-i, World Learning dhe Programi TLP-SP.

Në këtë tryezë kanë marrë pjesë ekspertë vendorë e ndërkombëtarë të arsimit, përfaqësues të USAID-it, përfaqësues të Zyrës së BE-së në Kosovë, përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë dhe të shoqërisë civile.

Ministri Bytyqi, me këtë rast, falënderoi USAID-in që vazhdimisht e ka përkrahë këtë ide dhe ka ndihmuar që të vijmë deri këtu që të krijohet një Tryezë e rrumbullakët dhe të diskutohet për pjesën shumë të rëndësishme të sistemit arsimor, pra për arsimin e lartë.

“Forma që e kemi zgjedhur me partnerët në diskutimet e përbashkëta që ta kemi një tryezë të rrumbullakët në nivel nacional, e cila do të ketë në përbërje ekspertë të arsimit të lartë, do të ishte mundësia më e mirë që të dalim me një startegji nacionale për arsimin e lartë në Kosovë”, tha ministri Bytyqi.

Ministri Bytyqi tha se Kosova e ka pasuri të madhe rininë, prandaj theksoi se duhet të kujdesemi që për këtë kapital të madh të krjiojmë mundësi dhe institucione, në mënyrë që këtë pasuri ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet.

“Shfrytëzimi më i mirë i kësaj rinie është që ne t’iu ofrojmë një edukim të mirëfilltë, veçanërisht kur flasim për pjesën më të rëndësishme të edukimit të tyre, pra për arsimin e lartë, që këta të rinjë të bëhen më pas edhe bartës të proceseve të zhvillimit të vendit tonë”.

Ministri tha se në këtë Tryezë mund të kyçen edhe akterë të tjerë dhe në fund të rezultojë me një dokument që do të hapë një perspektivë tjetër për sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. Ndërsa, ai theksoi se do të jetë gjithmonë në dispozicion për të dëgjuar mendimet dhe për t’i shtyrë ato përpara.

Ndërsa, Paul Vaca, përfaqësues i USAID-it në Kosovë falënderoi ministrin Bytyqi për vizionin që ka pasur për këtë nismë, për të cilën tha se është shumë e rëndësishme për të ardhmen e arsimit të lartë në Kosovë.

“Kam shpresë se debati që do të gjenerohet në këtë tryezë të rrumbullakët do të vazhdojë të ketë çasje të hapur në mënyrë që të arrijmë të krijojmë një strategji e cila shikon drejt të ardhmes, e cila promovon llogaridhënien dhe e cila u përgjigjet nevojave të rinisë kosovare”, tha ai.

Ndërkaq, Carl Hammerdorfer nga Programi TLP-SP, poashtu falënderoi ministrin Bytyqi dhe tha se ky grup do të merret me të gjitha institucionet që përgatisin të rinjtë për tregun e punës.

Po ashtu, rëndësinë e kësaj Tryeze e theksoi edhe William Trigg nga USAID-i, i cili tha se është koha që të lëmë anash skepticizmin dhe të punojmë së bashku që të ndërtojmë një sistem pozitiv të arsimit për të ardhmen e Kosovës.

Last modified: 10 Qershor, 2022

Comments are closed.