MASHT

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MASHT DHE BRITISH COUNCIL PËR PROGRAMIN PËR SHKOLLAT E SHEKULLIT 21

18 Janar, 2019

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi dhe drejtori ekzekutiv i British Council për Kosovë dhe Shqipëri, Angus Bjarnason, kanë nënshkruar sot Memorandum Mirëkuptimi për Programin për Shkollat e Shekullit 21, i cili synon përmirësimin e arsimit fillor dhe të mesëm të ulët në Ballkanin Perëndimor.

Ky program, i cili u zbatua me sukses si program pilot gjatë vitit 2017, ka për qëllim inkuadrimin e qasjes inovative në pajisjen e nxënësve nga mosha 10-15 vjeçare me shkathtësi për mendimin kritik dhe zgjidhjen e problemeve përmes kodimit praktik dhe programimit fizik.

Përmes këtij programi, udhëheqësit e shkollave do të kuptojnë dhe do të jenë në gjendje të mbështesin inkuadrimin e metodave të reja dhe inovative të mësimdhënies, si dhe do t’i motivojnë mësimdhënësit për t’i zbatuar ato në klasa.

Ndërsa, nga zbatimi i këtyre metodave nga ana e mësimdhënësve, nxënësit do të fitojnë shkathtësi të reja, që përveç tjerash, do të rrisin aftësitë e tyre për të punuar në ekip, duke ju siguruar atyre edhe mundësi më të mira të punësimit në të ardhmen.

Last modified: 10 Nëntor, 2022

Comments are closed.