MASHT

MAShT fillon diskutimin rreth unifikimit të pagesave të Universiteteve

20 Dhjetor, 2017

U takua grupi punues për unifikimin e pagesave të universiteteve publike.

Në takim u diskutuan pikat e veçanta të dokumentit, duke u fokusuar në trajtimin e njëjtë të universiteteve publike. 

Grupi punues e ka parë të domosdoshme vazhdimin e punës në mënyrë që të artikulohen më hollësisht nevojat e këtyre Universiteteve.

Në këtë takim është diskutuar edhe mundësia e zgjerimit të grupit punues.

Last modified: 25 Gusht, 2022

Comments are closed.