MASHT

MONTE započeo diskusiju o unifikaciji univerzitetskih plata

decembar 20, 2017

Sastala se radna grupa za unifikaciju plata na javnim univerzitetima .

Na sastanku su razgovarali o posebnim tačkama dokumenta, sa posebnim fokusom na isti tretman javnih univerziteta.

Radna grupa je videla  neophodnim nastavak rada kako bi se detaljnije artikulisale potrebe ovih univerziteta.

Na ovom sastanku razgovarali su i o mogućnosti proširivanje radne grupe.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.